Informacje o firmie

Pełna nazwa Spółki:

ENKEV Polska S.A. z siedzibą w 91-203 Łódź, ul. Traktorowa 139.

NIP: 7281007924; REGON: 470975909; BDO: 000017725; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035241 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS.

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 676440,00 zł.

tel.: +48 42 671 87 00;     faks: +48 42 671 87 19                                                

e-mail: sekretariat@enkev.pl     www.enkev.com

Sprzedaż:

e-mail: sales@enkev.pl

tel.; +48 42 671 87 01; faks: +48 42 671 87 59

 
 
kontakt


Telefon +31(0)299 364355
Faks +31(0)299 368409
E-mail office@enkev.com

Zadaj nam pytanie